Formlabs su vodeći SLA i SLS 3D printeri na tržištu.
Formlabs je razvio čitavu paletu 3d printera za uistinu široku upotrebu.
SLA i SLS printeri sa izuzetnim spektrom materijala daju fantastične rezultate za svaku primjenu, a najnovijom primjenom Low Force Stereolithography tehnologije otišli su korak ispred konkurencije .

- Form 3 je Low Force Stereolithography printer radnog volumena 145×145×185mm
- Form 3L je Low Force Stereolithography printer radnog volumena 335×200×300mm
- Wash & Cure su jedinice za pranje i učvršćivanje printanog materijala
- Fuse 1 je Selective Laser Sintering printer radnog volumena 165×165×300mm
- Form 3B & Form 3BL su biokompatibilne varijante Form3 i Form 3L printera.
- Form 2 je SLA printer radnog volumena 145×145×175mm

Detaljnije, pojedinačno Formlabs proizvode možete pregledati putem poveznica:Čitav je spektar primjene i uporabe Formlabs 3D printera
a neke od njih možete vidjeti na idućoj poveznici: Formlabs primjena

Također možete preuzeti Brošuru u PDF formatu na hrvatskom jeziku vezanu uz temu
3D printanja većih serija. U brošuri možete naći primjere primjena u ljevarstvu, izradi velikih serija, brzoj izradi predmeta ili djelova, te prilagodbi tržištu i potražnji.

Brošuru možete preuzeti upitom na e-mail: 3dprint@infodata.hr
Istim putem možete dogovoriti dolazak u prostor Infodate za
neobavezni obilazak i prezentaciju 3D printera.