KIMYA su visokokvalitetni filamenti Francuske Armor kompanije, a osmišljeni su za različite namjene. Čitavu paletu Kimya filameneta koristi i odobrava Ultimaker kao pouzdane i kvalitetne. Sa specijalnim materijalima možete upotrebom odgovarajućeg 3D printera izraditi modele za praktičnu upotrebu specifičnih kvaliteta i osobina.
KIMYA materijali u ponudi:

ABS
Kimya ABS Carbon 1.75 i 2.85mm 500g black
Kimya ABS-ESD 1.75 i 2.85mm 500g i 2.2kg off-white,black
Kimya ABS-EC 1.75 i 2.85mm 500g black
Kimya ABS Kevlar 1.75 i 2.85mm 500g black
Kimya ABS-S 1.75 i 2.85mm 500g white
Kimya ABS-S 1.75 i 2.85mm 750g i 2.2kg black
Kimya ABS-S 1.75 i 2.85mm 4.5kg white, black

ASA
Kimya ASA-S 1.75mm 500g white

HIPS
Kimya HIPS-R 1.75mm 500g light grey

PEAK
Kimya PEKK-A 1.75mm 250g amber
Kimya PEKK-A 1.75 i 2.85mm 500g amber
Kimya PEKK-A 1.75mm 1kg amber
Kimya PEKK Carbon 1.75 i 2.85mm 500g grey
Kimya PEKK-SC 1.75mm 250g, 500g, 1kg grey beige

PC
Kimya PC-S 1.75 i 2.85mm 750g translucent

PEBA
Kimya PEBA-S 1.75 i 2.85mm 500g translucent

PEI
Kimya PEI-1010 1.75 i 2.85mm 500g amber
Kimya PEI-9085 1.75mm 500g i 1kg ivory

PETG
Kimya PETG Carbon 1.75 i 2.85mm 500g i 2.2kg black
Kimya PETG Carbon 1.75mm 4.5kg black
Kimya PETG-S 1.75 i 2.85mm 750g i 2.2kg
white,translucent,black,clear red,clear green,grey,clear blue,clear yellow
Kimya PETG-S 1.75 i 2.85mm 4.5kg white,black

PLA
Kimya PLA-HI 1.75 i 2.85mm 750g i 2.2kg
white,black,yellow,orange,red,neon green,off-white,sky blue,green,grey
Kimya PLA-R 1.75 i 2.85mm 750g i 2.2kg white,black,grey,red,off-white,blue
Kimya PLA-R 1.75mm 4.5kg white,black

PPSU
Kimya PPSU-S 1.75mm 500g amber

TPE
Kimya TPC-91A 1.75 i 2.85mm 750g white,black,grey,red,off-white
Kimya TPC-ESD 1.75mm 750g off-white
Kimya TPU-92A 1.75 i 2.85mm 750g red,blue,white,black
Kimya TPU-R 1.75mm 750g translucent

Raspoloživost i cijene možete provjeriti upitom na e-mail: 3dprint@infodata.hr
i dogovoriti dolazak u prostore Infodate za obilazak 3D printera i skenera.